آرشیو ماهنامه کارآفرینی
صفحه: 1 از 3
گاهنامه الکترونيکی کارآفرينی شماره 27، فروردین ماه 93
سخن سر دبیر

5 نکته برای راه اندازی کسب و کار جانبی

تونی رابینز در باب اهمیت بی باک بودن

مصاحبه با مدیران خانه کارآفرینان ایران دکتر احمدپور داریانی و مهندس رضازاده

10 نکته برای تبدیل رویا به واقعیت

10 ترفند و نکته برای یافتن اولین مشتری

دانستنی ها

مقالات کتاب 97 موردی که هر برنامه نویس باید بداند

توصیه سه فرد را نادیده بگیرید

معرفی کتاب

داستان کوتاه

واژه نامه کارآفرینی
گاهنامه الکترونيکی کارآفرينی شماره 26، بهمن ماه 92
سخن سر دبیر
هوش کسب وکار چیست و به چکار مـی آید
هوش تجاري
مصاحبه با مهندس سلطان حسین فتاحی بنیان گذار و مدیر عامل شرکت صنایع امرسان
آموزش و مهارت اساس اشتغال پایدار
25 ویژگی مشترک کارآفرینان موفق
هدایت کننده نوآوری و کارآفرینی
4گرایش که کارآفرینان جوان داشته باشند
6 هدف پیشرفت
مقالات کتاب 97 موردی که هر برنامه نویس باید بداند
دانستنیها
معرفی کتاب
واژه نامه کارآفرینی
گاهنامه الکترونيکی کارآفرينی شماره 25، مهر ماه 92
سخن سر دبیر
هوش کسب وکار چیست و به چکار مـی آید
هوش تجاري
مصاحبه با مهندس سلطان حسین فتاحی بنیان گذار و مدیر عامل شرکت صنایع امرسان
آموزش و مهارت اساس اشتغال پایدار
25 ویژگی مشترک کارآفرینان موفق
هدایت کننده نوآوری و کارآفرینی
4گرایش که کارآفرینان جوان داشته باشند
6 هدف پیشرفت
مقالات کتاب 97 موردی که هر برنامه نویس باید بداند
دانستنیها
معرفی کتاب
واژه نامه کارآفرینی
گاهنامه الکترونيکی کارآفرينی شماره 24، خرداد ماه 92
مصاحبه با رضا کاشفی گوینده موفق صدا و سیما
نکات کلیدی در یک سرمایه گذاری
آموزش و مهارت اساس اشتغال پایدار
چگونه از فرزندانمان یک کارآفرین بسازیم
سنگ های مرمر زندگی
موفقیت و کارآفرینی (مهندس مت لیوتا)
مقالات کتاب 97 موردی که هر برنامه نویس باید بداند
موفقیت نهایی
دانستنیها
معرفی کتاب
واژه نامه کارآفرینی
گاهنامه الکترونيکی کارآفرينی شماره 23، فروردین ماه 92
سخن سر دبیر
آزمون تحلیل شخصیت و شغل مایرز – بریگز (MBTI)
آگاهی برای موفقیت
چگونه ایده های کسب و کار جدید را در زندگی روزمره پیدا کنیم؟
تست خلاقیت تورنس
جزئیات و روند تهیه گزارش توجیهی اقتصادی، فنی و مالی
روش های مدیریت باورها، خود گویه های و هیجاناتمان
چطور مدیران استراتژی را با عمل اشتباه می گیرند
چطور می توانیم از بهترین افراد بهره کامل ببریم
مدیریت خلاق
مقالات کتاب 97 موردی که هر برنامه نویس باید بداند
نکات و ترفندهای جستجوگری در اینترنت
معرفی کتاب
واژه نامه کارآفرینی
گاهنامه الکترونيکي کارآفريني شماره 22، دی ماه 91
سخن سردبیر
پنج دلیل برلی راه اندازی تولیدی که به فروش مربوط نیست
وابستگی و روانشناسی
سه اشتباه آگاهانه کارآفرینان به هنگام راه اندازی یک محصول یا برنامه
سه دلیل که چرا هر کارآفرین باید کمی مهارت های راهنمایی و مشاوره بیاموزد
مقالات کتاب 97 مورد که هر برنامه نویسی باید بداند
برنامه در حوزه زبان
مرور برنامه
زیبایی در سادگی ست
اصول کار برنامه عملگرا
دانستنی ها
مصاحبه
معرفی کتاب
آموزش
فرهنگ و اصطلاحات کارآفرینی
گاهنامه الکترونيکي کارآفريني شماره 21، تیرماه 91
سخن آغازین
چگونه اصول صحیح تجارت را دریابیم
چگونه در مناقصه موفق باشیم
چگونه استراتژی قیمت گذاری را بدست آوریم
چگونه جلسات پربازده ترتیب دهیم
چگونه از ابزار تجارت در حال پیشرفت استفاده کنیم
با استعدادهایتان زندگی کنید
پیغامی برای آیندگان
قابل توجه مدیران وطنی
خلاصه نتایج شاخص
دانستنی ها
آیا می دانید
آموزش
فرهنگ و اصطلاحات
گاهنامه الکترونيکي کارآفريني شماره 20، اسفند 90
سخن سردبیر
نانو: فازهای رشد و تامین مالی شرکت
اهمیت طرح بندی و آرایش برنامه
برنامه نویسی با برهان و منطق
وبسایت های کوچک آسانترین راه برای...-
دانستنی ها
آموزش
مصاحبه
فرهنگ و اصطلاحات کارآفرینی
تبلیغات
گاهنامه الکترونيکي کارآفريني شماره 19، بهمن 90
گاهنامه الکترونيکي کارآفريني شماره 19، بهمن 90

- سخن سردبير

- فناوري نانو

- حذر از تسهيم

- قانون پيشاهنگي

- قبل از اينكه سايرين را مقصر بدانيد ، برنامه تان را چك نماييد

- برنامه نويسي يك طراحي است

- دانستني ها

- صد نكته كاربردي براي مديريت بهتر

- مصاحبه با دكتر سيد مهدي اصفهاني

- معرفي كتاب

- آموزش

- فرهنگ و اصطلاحات كارآفريني
گاهنامه الکترونيکي کارآفريني شماره 18، شهريور 90
اهنامه الکترونيکي کارآفريني شماره 18،شهريور 90

-سخن سردبير

-چگونه كارآفرين باشيم؟

-بپرس كاربر چه مي خواهد (‌شما كاربر نيستيد)

-خودكار بودن برنامه استاندارد

-خبر عجيب ( آزمونگران دوست شما هستند)

-دوتايي

-دانستني ها

-شعري از كارآفريني

-مصاحبه با پدر علم كارآفريني

-آموزش

-فرهنگ و اصطلاحات كارآفريني

صفحه: 1 از 3