نمایش محتوا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۴/۲۵ تعداد بازدید: 7836
  • Share/Save/Bookmark


دولت کارآفرین

دولت کارآفرین

امروزه کارآفريني براي رشد و ايجاد فضاي سالم اقتصادي در جامعه لازم است و نقش آن در پايداري و ثبات اقتصادي تاييد شده است. کارآفريني فرآيند نوآوري، خلق و تاسيس يک کسب و کار جديد است که از چهار عامل «فرد»، «محيط»، «سازمان» و «فرآيند» تاثير مي پذيرد. همچنين شبکه هاي مختلف همکاري بر توسعه کارآفريني موثر هستند و از آن پشتيباني مي کنند (Kuratk & Hodgetts, 2001:45).                                                  يکي از اين شبکه ها، دولت است که با تدوين و اجراي خط مشي هاي مناسب نقش مهمي در توسعه کارآفريني ايفا مي کند. در این قسمت، نقش دولت در توسعه کارآفرینی از طریق دو مقاله زیر بررسی می شود :

 

 

 


کاربر گرامی شما به محتوای ارائه شده در این صفحه چه امتیازی می دهید؟