نمایش محتوا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۹/۱۷ تعداد بازدید: 2953
  • Share/Save/Bookmark


همایش ملی رفاه اجتماعی

همایش ملی رفاه اجتماعی فردا آغاز به کار می کند/ همایشی با رویکرد گفت و گوی اجتماعی

اقتصاد > اقتصاد کلان - معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تاکنون سعی داشته در عرصه هایی که به آن مربوط بوده است از این شیوه سیاستگذاری برای حل مسائل پیش روی خود مانند بودجه بخش رفاهی کشور، کاهش آسیب های اجتماعی از جمله کارکودکان استفاده کند.
 
 

احسان کاظمی: همان طور که بارها از سوی اهالی دولت و دولتمردان اعلام شده است و عملکرد آن طی یک سال و چندماه گذشته نشان داده است  سیاست دولت در برخورد با مسایل و مشکلات سیاست گفت وگوی اجتماعی راهبردی است که دولت یازدهم تاکنون سعی کرده است از آن برای مسائل مهمی که در پیش داشته است مانند یارانه ها و مقابله با رکود تورمی بهره گیرد.

 این سیاست مهمترین و کم هزینه ترین راهبرد برای حل تضاد منافع است که بهره گیری از آن بستگی به اعتقاد دولت و همچنین ظرفیت های جامعه دارد. هر قدر جامعه در حل تضادهای درونی خود ناتوان باشد بخش بیشتری از مشکلات را به بالا انتقال می دهد. ارتقای ظرفیت نهادهای مردمی برای حل تضادها از ارکان سیاست اجتماعی است که میت واند به تقویت راهبرد مذکور منجر شود.و در واقع اعتقاد به آشکارسازی تضادها، بهره گیری از نیروهای مردمی برای حل تضادها و قدرت ایجاد ائتلاف سیاسی همراه با تجارب اجتماعی دو دهه گذشته امکان گفت وگوی اجتماعی را به وجود آورده است. در پی وجود چنین سیاستی است که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با همراهی معاونت رفاهی خود سعی در اجرایی کردن این سیاست در امور خود داشته است.

در پی این رویکرد بوده است که تدوین برنامه امنیت غذا و تغذیه، بازبینی آیین نامه کودکان کار و خیابان،بیمه همگانی برای تمام کشور، افزایش برنامه های خدماتی به خانواده های تحت پوشش بهزیستی،افزایش ده درصدی بیمه معلولان روستایی،طرح توسعه خط ملی اعتیاد، افزایش برنامه های خدماتی به خانواده های تحت پوشش بهزیستی و ...در طی مدت گذشته در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کلید خورده و انجام شده است.

وبخش اعظم این اقدامات از طریق همین راهبرد گفت و گوی اجتماعی بوده است .برگزاری جلسات متعدد با متخصصان و صاحب نظران حوزه های مختلف از یک سو و نشست های مختلف با نمایندگان سازمان های مردم نهاد و ..همه نشانی از توجه و اهمیت به این رویکرد دارد.

چنین بوده است که معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تاکنون سعی داشته در عرصه هایی که به آن مربوط بوده است از این شیوه سیاستگذاری برای حل مسائل پیش روی خود مانند بودجه بخش رفاهی کشور، ارتقای کمی و کیفی مهدکودک ها، کاهش حوادث ناشی از کار، کاهش آسیب های اجتماعی از جمله کارکودکان استفاده کند.

با توجه به همه موارد ذکر شده است که با توجه به رویکرد گفت و گوی اجتماعی برای حل مسائل اساسی مردم از یک طرف و اعتقاد به تولید دانش تحقیق محور، استفاده از دانش تولید شده در عرصه سیاستگذاری، مشارکت گروه های ذی ربط و ذینفع در فرآیند سیاستگذاری در راس و زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از سوی دیگر«همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه کشور» با هدف فراهم کردن زمینه‌های تأثیرگذاری جامعه علمی کشور بر فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی رفاهی برگزار می ‌شود.

همایشی که قرار است نشان دهد مسائل کشور تنها با وعده  کارشناس و برنامه ریز حل نمی‌شود بلکه باید آن را در گفت وگوی اجتماعی به بررسی و مشورت و البته نقد گذاشت تا از نظرات همه گروه‌ها و افراد و صاحب نظران بهره مند شد.


کاربر گرامی شما به محتوای ارائه شده در این صفحه چه امتیازی می دهید؟