نمایش محتوا
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶/۱۰/۱۸ تعداد بازدید: 13517
  • Share/Save/Bookmark


ارتقاي كسب و كار

بعضي مسائل نسبت به توسعه كسب و كار ارجحيت دارند. اگر بخواهيد تجارت خود را توسعه بخشيد يا حتي در همان اندازه كوچك خود به موفقيت برسيد ،‌ عامل رشد و ترقي يكي از مهمترين‌هاست.
جرقه اين رشد از همان شروع كار در مراحل اوليه روشن مي‌شود. در حقيقت گشودن بالها و جستجوي يك افق تجاري جديد يك دوره محسوب مي‌شود. در هر صورت همانند مراحل اوليه توسعه ، رشد تجاري نيازمند تداركات اوليه ، تعهدات جدي و تمايل براي محاسبه خطرات موجود است. منابع زيادي در توسعه و رشد تجارت به شما كمك خواهند كرد.

پيش بيني
بررسي ميزان و مقدار حركت بمعناي آينده‌نگري است حتي اگر شما به زبان حال توجه داشته باشيد. پيش‌بيني و برنامه‌ريزي در موفقيت مستمر شما حياتي هستند.
پيش‌بيني رشد : تفكر استراتژيك
براي آنكه يك رهبر نافذ باشيد بايد مهارتهاي خود را از طريق تفكر استراتژيك توسعه دهيد. اين تفكر فرآيندي است كه با آن ديد تجاري شما توسعه مي‌يابد و تواناييهاي خود را در كار تيمي وحل مشكلات تقويت مي‌كنيد. آن همچنين به شما در مواجهه با تغييرات كمك مي‌كند تا براي معاملات خود طرح‌ريزي داشته باشيد و فرصتها و احتمالات موجود را در نظر بگيريد.
تفكر استراتژيك شما را مستلزم مي‌كند تا به يك پيامد ايده‌آل در خصوص كسب و كار برسيد و آنگاه روي نكات عقب‌مانده كار كنيد و آن از طريق توجه بر چگونگي توانايي در رسيدن به اين ديدگاه بدست مي‌آيد. زماني كه ديد استراتژيك را براي عملكردهاي تجاري توسعه مي‌دهيد ، 5 معيار متفاوت وجود دارد كه بايد روي آنها تمركز كرد. اين 5 معيار به تعريف يك پيامد ايده‌آل كمك مي‌كند. بعلاوه آنها شما را در توسعه مراحل لازم در ايجاد اين بصيرت تجاري هدايت مي‌كنند:
1- سازماندهي: سلازماندهي يك تجارت شامل افرادي است كه با آنها كار مي‌كنيد ،‌ساختار سازماني كسب و كار شما و منابع لازم براي انجام همه امور ، سازمان شما چه شكلي است؟ ساختاري كه از آن حمايت مي‌كند به چه گونه است؟ افراد ، منابع و ساختار را چگونه براي رسيدن به يك پيامد ايده‌آل تركيب مي‌كنيد؟‌
2- نظرات: زماني كه از هواپيما به دنياي پائين نظري افكنيد ، نسبت به زماني كه روي زمين هستيد بيشتر مي‌بينيد. تفكر استراتژيك مشابه آن است و اين امكان را فراهم مي‌كند تا از بالا نگاه كنيد. با افزايش قدرت مشاهده شما از عملكرد افراد و چگونه حل مشكلات به طرز كارا و تشخيص ميان آن راه حل‌ها آگاه مي‌شويد.
3- ديدگاه: آن روش ديگري از تفكر است . در تفكر استراتژيك چهار نقطه عطف براي در نظرگرفتن زمان شكل‌گيري استراتژي تجارت وجود دارد: ديدگاه محيطي ، بازار ، پروژه و سنجش. ديدگاهها مي‌توانند به عنوان وسيله‌اي براي كمك به تفكر ، شناسايي عناصر اصلي و تطبيق عملكردها براي دستيابي به موقعيت ايده‌آل محسوب شوند :
4- نيروهاي هدايتي: اين نيروها كه موجب رسيدن شما به يك نتيجه ايده‌آل مي‌شود چيست؟ هدف و ديدگاه شما چيست؟ اين نيروها در حقيقت اساسي براي تمركز تجاري شما است ( به عنوان مثال از چه چيزي براي تحريك افراد استفاده مي‌كنيد تا به خوبي عمل كنند ). مثالهاي آن شامل :‌مشوق‌هاي فردي و سازماني ، معيارها و اهداف ، عوامل توليدي مانند عملكرد ، عوامل كمي مانند نتايج يا تجربه‌ها ، عملكرد منسجم ، كارايي و توليد است.
5- موقعيت ايده‌آل: بعد از كار روي چهار مرحله اول ، بايد قادر باشيد تا موقعيت ايده‌آل را تعريف كنيد. موقعيت ايده‌آل شامل: شرايط لازم براي بهره‌مند بودن تجارت، فرصتهاي تجاري آتي ،‌مهارتهاي اصلي و استراتژيها و تاكتيك‌ها براي در هم آميختن اين عوامل
زمانيكه روي اين 5 عامل كاري كنيد مهارتهاي شما در امور زندگي افزايش مي‌يابد و مي‌توانيد به ديگران القا كنيد كه ايده شما بهترين است. در هنگامي كه در جاده كار به موانع و چاله‌هايي برخورد مي‌كنيد ، اينها كارساز است. آيا اين همان چيزي نيست كه مي‌خواستيد؟ يك فرآيند خاص در تصميم‌گيري مزايايي وجود دارد. مشخص ترين امتياز كاهش سطح استرسي است كه شما ممكن است آنرا تجربه كنيد.
تصميم‌هاي نافذ با استفاده از فرآيند مشخص ايجاد مي‌شود. آنها بر اساس معيارها و ادراكي است كه فرد تصميم‌گيرنده اتخاذ مي‌كند و شامل جايگزين‌ها و انتخابهاي صحيحي است كه خود در راستاي تشخيص به موقع مي‌باشد. تصميم‌گيري نافذ ممكن است از معيارهاي اجتماعي و انتظارات مربوط به آن تبعيت نكند، اما بر اساس آنچه كه فرد تصميم‌گيرنده در خصوص انتخابهاي خود اتخاذ مي كند باشد.

آگاهي از اطلاعات روز و قوانين
مطمئن شويد كه زماني كه قوانين تاثيرگذار به كسب و كار كوچك پيشنهاد مي‌شوند ، صداي شما شنيده مي‌شود. معمولا" در خصوص كسب و كارهاي كوچك انتقادهايي از نظر قانونگذاري وجود دارد. با يادگيري چگونگي ايجاد قوانين ، پيگيري قوانين مطرح شده ، مطالعه تحليل‌هاي صورت گرفته توسط متخصصين و توضيح قوانين طرح شده ف سعي كنيد صداي خود را در زمان انجام فرآيندهاي قانونگذاري به گوش افراد ذينفع برسانيد.

در خصوص قوانين به درك بهتري دست پيدا كنيد كه بر تجارت كوچك شما تاثير بگذارد. با يادگيري چگونگي و دليل ايجاد وضع قوانين شروع كنيد.


کاربر گرامی شما به محتوای ارائه شده در این صفحه چه امتیازی می دهید؟