ماهنامه کارآفرینی

فهرست مطالب

سخن سر دبیر

5 نکته برای راه اندازی کسب و کار جانبی

تونی رابینز در باب اهمیت بی باک بودن

مصاحبه با مدیران خانه کارآفرینان ایران دکتر احمدپور داریانی و مهندس رضازاده

10 نکته برای تبدیل رویا به واقعیت

10 ترفند و نکته برای یافتن اولین مشتری

دانستنی ها

مقالات کتاب 97 موردی که هر برنامه نویس باید بداند

توصیه سه فرد را نادیده بگیرید

معرفی کتاب

داستان کوتاه

واژه نامه کارآفرینی

 

برای دانلود فایل pdf اینجا را کلیک کنید 

برای دریافت فایل کاتالوگ الکترونیک اینجا را کلیک کنید 

توجه داشته باشید که برای تماشای کاتالوگ الکترونیک بر روی Enable full screen کلیک کرده و برای خارج شدن از صفحه از کلید Esc استفاده کنید که به حالت قبل باز گردد و برای حالت zoom in  دو بار بر روی

صفحه مورد نظر کلیک کرده و برای خارج شدن از حالت zoom in   مجدد دو بار بر روی صفحه کلیک کنید.

با تشکر
تهیه کننده: خانه كارآفرينان ايران