ماهنامه کارآفرینی

فهرست مطالب

 • سخن سردبیر
 • برنامه تجاری یک صفحه ای در پنج مرحله
 • دپارتمان آموزش خانه کارآفرینان ایران
 • مصاحبه با مهندس عباس عباسی ابیانه مدیرعامل گروه صنعتی بارز
 • یازدهرمز مدیریت بهتر زمان برای کارآفرینان
 • تساط بر کارآفرینان چگونه باید وقت خود را بگذرانند؟
 • بهبود رتبه ایران ( انجام کسب و کار ) بانک جهانی
 • حمایت از سهام داران خرد ( انجام کسب و کار ) بانک جهانی
 • معرفی کتاب
 • داستان کوتاه
 • واژه نامه

.

.

.

.

.

.

برای دانلود فایل pdf اینجا را کلیک کنید

برای دریافت فایل کاتالوگ الکترونیک اینجا را کلیک کنید

توجه داشته باشید که برای تماشای کاتالوگ الکترونیک بر روی Enable full screen کلیک کرده و برای خارج شدن از صفحه از کلید Esc

استفاده کنید که به حالت قبل باز گردد و برای حالت zoom in  دو بار بر روی

صفحه مورد نظر کلیک کرده و برای خارج شدن از حالت zoom in   مجدد دو بار بر روی صفحه کلیک کنید.

با تشکر
تهیه کننده: خانه كارآفرينان ايران