ماهنامه کارآفرینی

فهرست مطالب

 • سخن سردبیر
 •  گزارش اجمالی دومین همایش کارآفرینی و ورود به  دنیای کسب و کار
 • هنر تجارت
 • 4 نکته ضروری برایراه اندازی یک شرکت چه پول  داشته باشی چه نداشته باشی
 • معنی حقیقی کارآفرینی و اهمیت آن
 • انتونی رابینز و 7 نیروی تسلط بر کار
 • مصاحبه با اعضای خانه
 • 32 نقل قول عالی که مارآفرینان باید یا آن زندگی کنند
 • دپارتمان آموزش و مشاوره 
 • در گام اول تا چه حد باید ریسک کرد
 • می پذیرم که هیچ ایده ای درباره کاری که انجام می دهم ندارم
 • معرفی کتاب
 • داستان کوتاه

.

.

.

.

.

.

برای دانلود فایل pdf اینجا را کلیک کنید

برای دریافت فایل کاتالوگ الکترونیک اینجا را کلیک کنید

توجه داشته باشید که برای تماشای کاتالوگ الکترونیک بر روی Enable full screen کلیک کرده و برای خارج شدن از صفحه از کلید Esc

استفاده کنید که به حالت قبل باز گردد و برای حالت zoom in  دو بار بر روی

صفحه مورد نظر کلیک کرده و برای خارج شدن از حالت zoom in   مجدد دو بار بر روی صفحه کلیک کنید.

با تشکر

 
تهیه کننده: خانه كارآفرينان ايران