ماهنامه کارآفرینی

فهرست مطالب

  • سخن سردبیر
  •  10 شغل پردرآمد غیررسمی
  • 5 شروعی که قبل ازراه اندازی تجارت بایدموردتوجه قراردهید
  •  معرفی کتاب
  • تاریخچه شطرنج
  • چالش های کارآفرینی

.

.

.

.

.

.

برای دانلود فایل pdf اینجا را کلیک کنید

برای دریافت فایل کاتالوگ الکترونیک اینجا را کلیک کنید

توجه داشته باشید که برای تماشای کاتالوگ الکترونیک بر روی Enable full screen کلیک کرده و برای خارج شدن از صفحه از کلید Esc

استفاده کنید که به حالت قبل باز گردد و برای حالت zoom in  دو بار بر روی

صفحه مورد نظر کلیک کرده و برای خارج شدن از حالت zoom in   مجدد دو بار بر روی صفحه کلیک کنید.

با تشکر

 
تهیه کننده: خانه كارآفرينان ايران